ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
 • firma Excellent Stříbro s.r.o. se sídlem na adrese Hodonínská 976/27a, Plzeň, registrována pod identifikačním číslem 08258678. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložce 37945.
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“) Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové Hosty a Agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.
REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:
 • Rezervace ubytování a dalších služeb v penzion u a potvrzení této rezervace ze strany penzionu je možné písemně, telefonicky.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že penzion písemně potvrdí Hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že penzion nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., penzion nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany
CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. Městský poplatek ve výši 1,1EUR/osoba na noc je zahrnut v ceně ubytování.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Penzion si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a penzion je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Hosta.
PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:
 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena penzionem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v penzionu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb penzionu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je penzion oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Host může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že penzion neposkytl Hostovi předem dohodnuté služby odpovídající standardu penzionu.
 • Doba přihlášení do penzionu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s penzionem.
 • Doba odhlášení je do 10:30 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s penzionem.
 • Celý penzion je nekuřácký. Vyjma venkovní zahrady. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách penzionu opravňuje penzion, aby Hostovi naúčtoval penále ve výši 100 EUR za vyčištění pokoje či prostor penzionu.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může penzion penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 200 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
PRÁVA A POVINNOSTI PENZIONU:
 • Penzion je povinen pro Hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu penzionu.
 • V případě, že penzion nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, penzion má povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2021 a penzion si vyhrazuje právo jejich změn a Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Penzion shromažďuje osobní údaje Hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.